Kayseri Tabip Odası tarafından ’Sağlıkta Şiddeti Önleme ve Çözüm Yolları’ konulu konferans düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve davetliler katıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Suat Öktem’in yaptığı konferansın açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetin bütün sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu etkilediğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, bu tür eğitim faaliyetleri ile şiddetin aşağılara çekilebileceğini belirtti.

“Kayseripark"ın kaçak yapıları Cumhurbaşkanına iletilecek” “Kayseripark"ın kaçak yapıları Cumhurbaşkanına iletilecek”

Benli: "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de sağlıkta yaşanan şiddetin nedenlerinden bahsederek, "sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların bir sonraki hastaneye gidişlerinde karakoldan izin alınması için çalışma yapılmasını isteyerek, "Sistemlere baktığımızda evrensel olarak ’Sağlık koruyuculuğu’ adı altında bir sistem var. Bu kavram, herkese lazım olan sağlık hizmetine finansal sıkıntıya maruz kalmadan ulaşabilmesidir. Burada ana hedef 3 tanedir. Gelişmiş sağlık durumu, finansal sürdürebilirlik ve vatandaş memnuniyeti. 3 tane de ara gaye vardır. Onlar da etkin ve verimli sağlık hizmeti ile kaliteli ve adil sağlık hizmetine erişimdir. Sorun varsa çözüm de vardır. Çözümü ortaya koyabilmek için öncelikle sorunu doğru tanımlamalıyız. Problemi tanıdıktan sonra kök analizlerine inmeliyiz. Kök analizlerinde politika oluşturmalıyız, karar vermeliyiz, uygulamalıyız ve sonucu değerlendirmeliyiz. Yüzde kaçını çözmüşüz, sonra da yeniden değerlendirmeliyiz" dedi.

Benli, "Burada problemi çözerken, çözüm ülke şartlarına uygun olmalı ve değişimin halk tarafından benimsenmesi gerekiyor. Eğer siz halk tarafından benimsenmeyen bir değişim gerçekleştirirseniz, bu kadük kalıyor ve geri adım atmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun en bariz örneğini sevk zinciri değişiminde yaşamıştık. Bu düzenlemeleri yaparken de kamunun güçlü düzenleyici özelliğini ortaya koymak gerekiyor. Ülkemizin problemlerini sıraladığımızda birinci problemi, bulaşıcı olmayan hastalığın oluşturduğunu görüyoruz, obezite ve hareketsizlik gibi. İkinci sorun ise uzayan bekleme süreleri ve randevu alamama. Bir diğer sorun ise kadastopik sağlık harcamalarının artması. Bu aile bireylerinin kazançlarının yüzde 40’ından fazla sağlığa para harcaması demek oluyor. Şu an da bu oran Türkiye’de yüzde 20’ye yakın. Bunun Dünya ortalamasının altına çekilmesi lazım. Sağlıkta erişilebilirliğin bir diğer ölçüsü de budur. Sağlıkçıların gelirlerinin azalması, malpark davaları (Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Davalar), kamudan doktor göçünün önlenmesi, bir taraftan da şiddet. Şiddeti önlemek için cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor. Sadece karar almak yetmiyor. Gerginlik dilini bırakmalıyız. Birlikte hoşgörü dilini geliştirmeliyiz. Özellikle de bu bu dilin STK’lar ve medya üzerinden aktarılması gerekiyor. Bazı önlemleri de şiddeti azaltmak için artırmalıyız. Mesela hastaneye gidecek kişi önce karakoldan izin almalı. Dünya’da bunun örnekleri var. İnsanlar da bu sefer uygulayacağı şiddeti 3 defa düşünür. Sistemsel eksiklik var diye de hekim arkadaşlarımız kendi öz işlerini unutmamalılar. Yani gelirim azaldı diye, hastaya bakma kısmındaki işimizi azaltmamalıyız. Hekim hikmet sahibidir. Diğer taraftan da hekim işini yaparken kesinlikle mağdur edilmemelidir. Sağlık okur yazarlığını artırmalıyız. Vatandaşın hizmet almasında doğru kanalların kullanılmasını sağlamalıyız. Şiddetin kimseye faydası yoktur ve verimliği düşürür. Sağlık iş gücünün zirvesi olan hekimlerimizi korumak bizim en temel görevlerimizden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.