Hukuk devleti ilkesi ve bağımsız yargı içerisinde adaletin gerçekleşmesi, hak arama özgürlüğü ve bu özgürlüğün temel taşı bağımsız hak savunucusu avukatlar ile var olabilir. Görevimizi yaparken müvekkillerimizle özdeşleştirilerek şiddete maruz kalmamızın önlenmesini, mesleki faaliyet alanlarımızın yurttaşın hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesi için korunmasını, yargıya erişim konusundaki hukuki, fiziki ve de ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasını, yargının yavaş ve hantal yapısının düzeltilmesini, kamu avukatlarımıza verilen sözlerin tutulmasını, bağlı çalışan avukatlarımızı güvence altına alacak yasal düzenlemenin acilen yapılmasını, stajyer avukatlarımızın, staj dönemlerinde hakim stajyerleri ile benzer biçimde sosyal güvencelerinin olmasını ve ruhsat almaları esnasında ödedikleri çok yüksek miktardaki bedellerin düşürülmesini, çoklu baro uygulamasına son verilmesini, yargıya güvenin sağlanmasını bir kere daha ve ısrarla dile getiriyoruz. Mesleğimize yeni başlayan meslektaşlarımızın desteklenmesi, Baroları ile aidiyetleri üzerinden ve siyasi gösteriş yapmak suretiyle değil prim muafiyetlerinin genişletilmesi ve vergisel pozitif düzenlemeler ile gerçek anlamda yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.
14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde geçmesini dileyen Köse, “Seçim sürecinde gerilimin şiddete dönüşme ihtimalinden kaygılanıyor, gerek bu süreçteki şiddetin önlenmesi gerekse de şeffaf, adil bir seçimin olması, sandık güvenliğinin sağlanması için hukuk devleti ilkesi temelinde bütün önlemler alınmalıdır. Toplumsal barış ve huzurun, özgürlük ve eşitliğin, kalkınmanın, demokrasinin temeli hukuki güvenlik ve adalettir, bağımsız yargıdır. Hukuksuz bir toplum ve devlet yaşayamaz. Toplumsal ve hukuksal fay hatları oluşturmamalıyız. İnsanlarımız ve ülkemizin esenliği, hukuk devleti ilkelerini eksiksiz uygulamakla ve adaleti tesis etmekle olur. Aksi halde, hukuksuzluk yıkar. Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle; acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.