28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve sonraki süreçte sorumlulukları bulundukları gerekçesiyle yargılanan generaller, "54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçuna iştirak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava kapsamında yargılanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Cevat Temel Özkaynak ve dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, haklarında verilen kararla hak ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

Generallerin, suçta ve cezada kanunilik, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ve kanuni hakim güvencesi haklarının ihlal edildiğine dair başvurusu AYM tarafından reddedildi.