Kayseri Barosu’nda düzenlenen basın toplantısına Baro Başkanı Av. Ali Köse, baro yönetimi ve avukatlar katıldı. Toplantıda konuşan Baro Başkanı Av. Ali Köse, kamu avukatlarının hiçbir şekilde hazineye yük olmadığını söyledi. Kamuda çalışan avukatların hazineye katkısının beklenenin çok üzerinde olduğunu dile getiren Ali Köse, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 2016 senesinde katıldığı bir televizyon programında, program moderatörüne yönelik kamuda çalışan avukatları kastederek, "Sizin dediğiniz rakamının çok çok daha üstünde devlete, hazineye kazanç sağlıyorlar; devletin cebinden çıkması gerekeni çıkarmıyorlar, devletin cebine girmesi gerekenden daha fazlasını devletin cebine koyabiliyorlar. Biz Bakanlık olarak kendimizi sorumlu görüyoruz. Adalet Bakanlığı kamu avukatlarının hakkını, hukukunu korumada da kendini vazifeli görüyor. Onların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine biz de inanıyoruz." ifadeleri kullanmıştır. Bekir Bozdağ 2023 senesinde katıldığı bir başka televizyon programında ise "Kamu avukatlarının sorununu ben yakından biliyorum. Gerçekten onlar emekleri ile mütenasip bir gelire sahip değiller. Orada da bir iyileştirme ihtiyacı var Cumhurbaşkanımızın da Kamu avukatlarının durumlarının iyileştirilmesi konusunda, kendisinin de talimatı var" ifadelerini kullanarak, kamuda çalışan meslektaşlarımıza söz vermiştir. Tüm bu sözlere karşılık bugün kamuda çalışan avukatlar adına bizlerin de bir sözü var diyoruz. 17 yıl önce hakim ve savcılarla aynı mali haklara sahip olan kamu avukatları gelinen noktada eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu mahkeme yazı işleri müdürü, eğitim düzeyinin eşit olduğu hakim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale gelmiştir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da belirttiği gibi kamuda çalışan meslektaşlarımızın hazineye katkısı talep ettikleri iyileştirmenin kat kat üzerindedir. Kamuda çalışan avukatlar hazineye yük değildir” şeklinde konuştu.

Mücadelelerinin tüm avukatlar için olduğunu söyleyen Köse, sözlerini şu şekilde tamamlandı:
“Öncelikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 5400 ek gösterge rakamında yükseltilmeli, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları artırılmalı, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli, emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek, 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödemenin Emekli Sandığı Kanununa eklenmeli, vekalet ücretinin tamamı Avukatlık Kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulamasına son verilmelidir. Başında işçi, işsiz, stajyer, kamuda çalışan unvanlarından hangisi olursa olsun mücadelemizin tüm avukatlar için ortak olduğunu biliyor, mesleğimizin hak ettiği saygınlığı elde edinceye dek çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.”