İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te iktidarın torba kanun teklifi üzerine konuştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. AKP iktidarının proje adı altında yaptığı büyük rantların faturasını vatandaşın ödettiğine dikkat çeken Ataş, “Bu kanun teklifi, vatandaşı muhtaç hâle getiren AKP iktidarının bu muhtaçlıktan oy devşirmeye çalışmasından ibarettir” dedi.

AKP’ iktidarının, onlarca projenin bedelini misliyle vatandaşa yansıttığını vurgulayan Ataş,  “Bugün, Türkiye'de yeni doğan bir bebek 25.261 lira faiz borcuyla dünyaya gözlerini açmaktadır” sözleriyle de vatandaşın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Milletvekili Dursun Ataş, henüz doğmamış çocukları dahi  borçlandıran AKP iktidarına son verip, rantçılardan milleti kurtaracaklarını, yoksulluğun da yolsuzluğun da kökünü kurutacaklarını söyledi.

MİLLETİMİZ YİRMİ YILDA GÖRMÜŞTÜR Kİ AKP İÇİN ÖNEMLİ OLAN MİLLET DEĞİL, YANDAŞTIR

Konuşmasında “Milletimiz yirmi yılda görmüştür ki AKP için önemli olan millet değil, yandaştır; AKP için önemli olan gittikçe yoksullaşan vatandaşın cebindeki parayı yandaşa, müteahhit çetelerine, rantçılara aktarmaktır” diyen Milletvekili Dursun Ataş, iktidar tarafından vatandaşın ağır vergi yükü ile karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Milletvekili Ataş, “Vatandaşın vergi yükü her geçen gün artarken millî gelirden aldığı pay sürekli azalmaktadır çünkü vatandaşın millî gelirden alması gereken pay, hazine garantileriyle, yolsuzluklarla, ihalelerle yandaşların cebine gitmektedir. Yandaşlara hazine garantisi veren yap-işlet-devlet projelerinin maliyeti bugün 120 milyar lirayı geçmiş durumdadır. Kamu-özel iş birliği projeleri olarak adlandırılan, aslında AKP’nin vatandaştan alıp yandaşa verme aracı olarak kullandığı bu projeler yüzünden Türkiye’nin yirmi beş yılı ipotek altına alınmıştır” diye konuştu.

YİNE, ZAFERİ YANDAŞ MÜTEAHHİTLER KAZANMIŞ BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDEMEKTEDİR!

AKP iktidarının proje adı altında yaptığı büyük rantların faturasını vatandaşın ödettiğine dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Hastaneler, köprüler, tüneller, havaalanları için garanti verilip, sonra milletle alay eder gibi çıkıp “Cebimizden beş kuruş çıkmadan bu projeleri yaptık.” diyorlar. Haklılar, onların cebinden tek kuruş çıkmadı çünkü “proje” adı altındaki büyük rantın parasını vatandaş ödemektedir. “2035 yılına kadar 40 bin araç geçecek.” garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nün garanti ödeme tutarı 41,25 dolar artı KDV’dir; bu garanti tutarı her yıl ABD’deki enflasyona göre de güncellenmektedir; böylece, AKP, kilometre başına dünyadaki en pahalı köprüyü yaptırıp bedelini de 2035’e kadar milletin sırtına yüklemiştir. Vatandaşın cebinden yapılan bir diğer proje de Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli’nin maliyeti 1,4 milyar dolarken “Günlük 70 bin araç geçecek.” garantisi verilen Avrasya Tüneli’nin yirmi beş yıllık işletme süresince devletin firmaya ödeyeceği tutar tam 2,6 milyar doları bulmaktadır. Tünel için yirmi beş yılda ödenecek parayla 2 tane Avrasya Tüneli’ni inşa edebilecekken, bunun yerine, yandaşlara rant yaratılmış, bedeli de yine vatandaşa yüklenmiştir. Yine, sürekli övündükleri 10 şehir hastanesi için 31 milyar lira hazineden ödenecektir. Şehir hastaneleri için ödenen ve ödenecek kira bedelleriyle 10 tane şehir hastanesi daha yapılabilirdi. Diğer taraftan, yirmi sekiz yıllığına işletilecek olan 600 bin nüfuslu Kütahya'daki, Zafer Havaalanı'na 1 milyon 400 bin yolcu garantisi verilmiştir. Sonuç olarak 2021 yılında verilen garantinin sadece yüzde 1,18’i karşılanmış, bu yılın ilk dokuz ayında da yalnızca 187 bin 647 yolcu bu havaalanını kullanmıştır. Yine, zaferi müteahhitler kazanmış bedelini vatandaş ödemektedir.

‘CEBİMİZDEN 5 KURUŞ ÇIKMAYACAK’ DEDİKLERİ PROJELER YÜZÜNDEN VATANDAŞIN SIRTINA MİLYARLARCA LİRA YÜKLENMİŞTİR

AKP’ iktidarının, onlarca projenin bedelini misliyle vatandaşa yansıttığını vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,  “Son beş yılda vatandaşın yandaşa ödediği ücret, 121 milyar liradır. Meclise sunulan 2023 yılı bütçesine göre de önümüzdeki üç yılda en az 373,6 milyar lira daha ödenecektir. Yani ‘Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak’ dedikleri projeler yüzünden vatandaşın sırtına milyarlarca lira yüklenmiştir. Üstelik vatandaş, en az yirmi beş yıl daha bu ödemeleri yapmaya mecbur bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE YENİ DOĞAN BİR BEBEK AKP YÜZÜNDEN 25.261 LİRA FAİZ BORCUYLA DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇMAKTADIR

“Bugün, Türkiye'de yeni doğan bir bebek 25.261 lira faiz borcuyla dünyaya gözlerini açmaktadır” sözleriyle de yaşanan sıkıntılara dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Henüz doğmamış çocukları dahi  borçlandıran AKP iktidarı, seçim kazanmak adına sadece günü kurtaracak düzenlemeler yapmaktadır. Bu yüzden sorunlar gün geçtikçe büyümekte, vatandaş her geçen gün daha da fakirleşmektedir. Biz, projelere değil bu rant düzenine karşıyız” dedi.

RANTÇILARDAN MİLLETİ KURTARACAK, YOKSULLUĞUN DA YOLSUZLUĞUN DA KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ

Rantçılardan milleti kurtaracaklarını, yoksulluğun da yolsuzluğun da kökünü kurutacaklarını ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,  “Geçen hafta 99’uncu yılını kutladığımız cumhuriyetimizin 100’üncü yılında milletimizin bu makus tarihini değiştirecek, milletin sırtına kambur olan yandaşlardan, rüşvetçilerden, rantçılardan milleti kurtaracak, yoksulluğun da yolsuzluğun da kökünü kurutacak, devleti yeniden fabrika ayarlarına döndürüp, cumhuriyet değerlerine döndürecek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in önderliğindeki İYİ Parti kadroları iktidara hazırdır. Çok az kaldı” diye konuştu.