Türkiye’nin, AKP’nin bilinçli politika tercihlerinin doğal bir sonucu olarak dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak göçmen barındıran ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Ataş, “AKP’nin izlediği bu siyaset, insani amaçlardan çok yıkıcı bir faaliyet hâline dönüşmüştür. AKP'nin Türkiye'yi Avrupa başta olmak üzere dünyanın mülteci kampı hâline getirme hevesinin bedellerini bugün milletçe ödüyoruz” diye konuştu. Milletvekili Ataş, ayrıca iktidarı uyararak, “ Gerekli tedbirlerin alınmaması ve gereken eylemlerin yapılmaması hâlinde çok daha ağır bedellerle karşı karşıya kalacağız” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te konuştu. İYİ Parti’nin terör örgütü mensuplarının Türkiye’de şirket kurabilmesi, sermaye hareketlerinde bulunması ve vatandaşlık alması hususunun kapsamlı olarak araştırılması, muhtemel terör hücrelerinin ve eylemlerinin harekete geçmeden bertaraf edilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik Meclis araştırma önerisi üzerine konuşan Ataş, göçmen hareketliliğine ve verilen vatandaşlıklara da dikkat çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ  TÜRKİYE’DE RAHATLIKLA ŞİRKET KURMASI VE BİRTAKIM SERMAYE HAREKETLERİ YÜRÜTMESİ BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAFİYETİNİ AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR

1 Aralık tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararı hatırlatan Milletvekili Ataş, kararda DEAŞ terör örgütüyle bağlantı içinde olduğu tespit edilen 17 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konulduğu  belirterek, “Türkiye'de birçok kanlı terör eylemi gerçekleştirmiş bir terör örgütü ve bu örgütle ilişkili kişilerin ülkemizde rahatlıkla şirket kurması ve birtakım sermaye hareketleri yürütmesi büyük bir güvenlik zafiyetini açıkça göstermektedir. Daha endişe verici olan husus ise DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen 17 kişinin 4’üne Türk vatandaşlığı verilmiş olmasıdır. İktidarı defalarca uyardığımız kitlesel göç ve vatandaşlık politikalarının Türkiye'deki demografik yapıyı nasıl tahrip ettiği ve millî güvenliği nasıl erozyona uğrattığı bir kez daha alenen ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

TÜRKİYE, AKP’NİN  BİLİNÇLİ POLİTİKA TERCİHLERİNİN DOĞAL BİR SONUCU OLARAK DÜNYADA EN FAZLA SIĞINMACI VE KAÇAK GÖÇMEN BARINDIRAN ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR

Afganistan, Pakistan ve İran başta olmak üzere, pek çok ülkeden Türkiye'ye yönelik yoğun bir kitlesel göç hareketi gerçekleştiğini dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak akın akın insanlar geçmektedir. Bu göçün dikkat çekici tarafı ise çoğunlukla genç ve erkeklerden oluşmasıdır. DEAŞ'ın beslediği radikal Selefilik ideolojisinin ülkemize bu göçlerle girmesi iktidarın açık kapı politikasının ve göç siyasetinin yıkıcı etkilerini daha da artırmaktadır. Türkiye bir tesadüf eseri değil, iktidarın bilinçli politika tercihlerinin doğal bir sonucu olarak dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak göçmen barındıran ülke konumuna gelmiştir. Üstelik millî güvenliğimizi açıkça tehdit eden bu sığınmacılar için öz kaynaklarımızdan milyarlarca dolar harcadık” dedi.

AKP’NİN, TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN MÜLTECİ KAMPI HÂLİNE GETİRME HEVESİNİN BEDELLERİNİ BUGÜN MİLLETÇE ÖDÜYORUZ!

AKP iktidarına önlem alınması uyarısında da bulunan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ülkemizin gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde çok daha ağır bedellerle karşı karşıya kalabileceğine vurgu yaptı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bir yandan Suriyeli sığınmacılar ve dünyanın dört bir yanından iktidarın elek hâline getirdiği sınırlarımızdan geçerek ülkeye giren kaçak göçmenler, diğer yandan iktidarın para karşılığı dağıttığı istisnai vatandaşlıklar ülkemizi millî güvenlik açısından büyük risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. AKP’nin izlediği bu siyaset, insani amaçlardan çok yıkıcı bir faaliyet hâline dönüşmüştür. AKP'nin Türkiye'yi Avrupa başta olmak üzere dünyanın mülteci kampı hâline getirme hevesinin bedellerini bugün milletçe ödüyoruz. Gerekli tedbirlerin alınmaması ve gereken eylemlerin yapılmaması hâlinde çok daha ağır bedellerle karşı karşıya kalacağız. AKP'nin, Türkiye'nin yalnızca bugününü değil, aynı zamanda geleceğini de riske atan bu göç siyasetinin izahını çıkıp bu kürsüden yapması gerekmektedir. Neden vatanımızı dünyanın en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülkesi konumuna getirdiniz? Neden Türk vatandaşlığını para karşılığında kitlelere satma hevesi içerisindesiniz? Bakın, bugün ülkemiz AKP'nin göç ve vatandaşlık politikaları sonucunda o kadar büyük güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya bırakıldı ki İçişleri Bakanlığı istisnai yollarla vatandaşlık verdiği kişilerin terör örgütü mensubu olduğunu dahi tespit edemiyor.

AKP, TÜRKİYE'Yİ KİTLESEL GÖÇÜN, DEMOGRAFİK EROZYONUN VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AÇIK HEDEFİ HÂLİNE GETİRMİŞTİR! ÖNLEM ALINMAZSA YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

“AKP, Türkiye'yi kitlesel göçün, demografik erozyonun ve terör örgütlerinin açık hedefi hâline getirmiştir. Eğer şimdi önlem alınmazsa yarın çok geç olabilir” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Gerek Suriyeli sığınmacılara gerekse istisnai yollarla diğer yabancı uyruklu kişilere verilen kitlesel vatandaşlıklar sonucunda Türkiye’nin maruz kaldığı güvenlik risklerinin mutlaka yüce Meclis çatısı altında araştırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ SERMAYE FAALİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖNERİSİ AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Ancak İYİ Parti’nin terör örgütü mensuplarının Türkiye’de şirket kurabilmesi, sermaye hareketlerinde bulunması ve vatandaşlık alması hususunun kapsamlı olarak araştırılması, muhtemel terör hücrelerinin ve eylemlerinin harekete geçmeden bertaraf edilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik Meclis araştırma önerisi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.