İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) parti grubu adına konuştu. Meclis’te görüşülen Jandarma Asayiş Vakfının kanuni kısıtlamalardan muaf tutulması amacıyla Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda değişiklik yapılmasın yönelik kanun teklifi üzerine söz alan Ataş, maddeyle söz konusu muafiyetin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda olduğu gibi Jandarma Asayiş Vakfı'nda da sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

JANDARMA TEŞKİLATININ SİYASALLAŞMASINA, TEMEL DİNAMİKLERİYLE OYNANMASINA, ALIM MÜLAKATLARINA, ATAMA VE TERFİLERE SİYASET KARIŞTIRILMASINA KARŞIYIZ

Bu konuda ortaya çıkacak olumsuzluklar konusunda da uyarılarda bulunan Milletvekili Ataş, “Benzer işlevleri olan vakıflar arasında farkları gidermek amacını taşıyan bu düzenlemeyi olumlu buluyoruz, ancak 2016 yılında başlayıp bugün hâlâ devam eden Jandarma teşkilatının yapısının değiştirilmesine, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden sökülüp alınarak İçişleri Bakanlığına verilmesine, Jandarma teşkilatının siyasallaşmasına, temel dinamikleriyle oynanmasına, alım mülakatlarına, atama ve terfilere siyaset karıştırılmasına karşıyız. Jandarma, iç güvenlik ve terörle mücadelede Türk devletinin en kıymetli kurumlarından olmasının yanı sıra, askerî görevleri olan, savaşta da önemli vazifeler üstlenen, her iki alanda eğitimli ve donanımlı millî bir güçtür” diye konuştu.

AKP BUNU DAHA ÖNCE PLANLAMIŞ, DARBEYİ DE MAALESEF Kİ BAHANE ETMİŞ VE JANDARMANIN YAPISIYLA OYNAMIŞTIR

180 bini aşkın personeliyle, Türkiye’nin yüzde 93’ünde bulunan teşkilatıyla Jandarma’nın, Türk milletinin bekasının, millî güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, hain FETÖ darbe girişiminin bahane edilerek, Jandarma teşkilatının yapısıyla oynandığını söyledi. Milletvekili Ataş, şu ifadeleri kullandı: 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi bahane edilerek Jandarma teşkilatının yapısıyla oynanmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir gücü İçişleri Bakanlığının emrine verilmiştir, Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağları kopartılmıştır. “Darbe girişimi bahane edilmiştir.” diyorum çünkü 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında en önemli görevi Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olarak Jandarma teşkilatı yerine getirmiştir. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timleri 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığının ve Genelkurmay karargâhının darbeci askerlerden kurtarılmasında önemli rol oynamıştır. Bu yüzden, Jandarmanın yapısıyla oynanmasının darbe girişimiyle alakası yoktur. AKP bunu daha önce planlamış, darbeyi de maalesef ki bahane etmiştir.

BUNU NEREDEN Mİ BİLİYORUZ? BUNU OSLO’DA PKK’YA VERİLEN SÖZLERDEN BİLİYORUZ

“Jandarmayı siyasileştirmek, liyakati hiçe sayıp siyaseti üstün tutmak, emir komuta zincirini bozmak, hiyerarşik bağı koparmak, Jandarmayı bir kır polisine çevirmek darbecilerin, terör örgütlerinin, içerideki ve dışarıdaki düşmanlarının işine gelmektedir” sözleriyle de dikkat çeken Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bunu nereden mi biliyoruz? Bunu Oslo’da PKK’ya verilen sözlerden biliyoruz, bunu Dolmabahçe görüşmelerinde HDP ile AKP’nin 10 maddelik ortak müzakere metninden biliyoruz, bunu Jandarma terörle mücadelede, sınır ötesi harekâtlarda önemli rol oynarken Jandarmayı yıpratmaya çalışanlardan biliyoruz, bunu Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Jandarmanın Rum konvoyunu imha etmesiyle dünyayı ayağa kaldıranlardan biliyoruz, bunu terörle mücadelede en ağır yükü üstlenen, en fazla şehit veren kurum olan Jandarmanın yapısıyla oynanmasına en çok sevinen PKK olmasından biliyoruz.

AKP'DEN ÖNCE, JANDARMAYI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN KOPARMAK İSTEYEN HÜKÜMET, DAMAT FERİT PAŞA HÜKÜMETİYDİ! DAMAT FERİT'İN YAPAMADIĞINI BUGÜN AKP YAPMIŞTIR

Konuşmasında tarihte yaşanan bazı olaylardan örnekler de veren ve AKP iktidarını uyaran İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AKP'den önce, Jandarmayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden koparmak isteyen Hükümet hangisiydi biliyor musunuz? 1919 yılında İtilaf Devletlerinin en çok sevdiği, Osmanlı topraklarını işgal eden devletlerin kucakladığı Damat Ferit Paşa Hükümetiydi. Damat Ferit 15 Mart 1919’da böyle bir teşebbüste bulunmuş ancak o günkü Osmanlı bürokrasisi Jandarmanın siyasallaşacağından bahisle karşı çıkmıştı yani Damat Ferit'in yapamadığını bugün AKP yapmıştır” şeklinde konuştu.

AKP’NİN UYGULAMALARIYLA BUGÜN JANDARMANIN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİYLE ARASINDAKİ HİYERARŞİK, DİSİPLİNER VE DUYGUSAL BAĞLAR KOPARTILMIŞTIR

AKP uygulamalarıyla Jandarma’nın Türk Silahlı Kuvvetleriyle arasındaki hiyerarşik, disipliner ve duygusal bağların koparıldığına dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu duruma tepki gösterdi. Milletvekili Ataş, “İYİ Parti olarak Jandarmadaki hiyerarşik düzenin bozulmasına karşıyız, Jandarmadaki disiplinin bozulmasına karşıyız, Jandarmadaki görev yapma aşkının baltalanmasına karşıyız” dedi.

JANDARMANIN SİYASALLAŞMASINA KARŞIYIZ ÇÜNKÜ JANDARMA MİLLÎ GÜVENLİKTİR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi “Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.” Ne yazık ki bugün millî güvenliğimizin teminatı bu kanun ordusu hayatında tek bir güvenlik makalesi dahi okumadığını söyleyen İçişleri Bakanına direkt bağlıdır. Ne yazık ki bugün Jandarmanın Türk Silahlı Kuvvetleriyle arasındaki hiyerarşik, disipliner ve duygusal bağlar kopartılmıştır. İYİ Parti olarak Jandarmadaki hiyerarşik düzenin bozulmasına karşıyız, Jandarmadaki disiplinin bozulmasına karşıyız, Jandarmadaki görev yapma aşkının baltalanmasına karşıyız, Jandarmanın siyasallaşmasına karşıyız çünkü Jandarma millî güvenliktir ve son olarak tekrar ediyorum, Jandarma bir kır polisi değildir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıdır.