15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyetten 30 binin üzerinde personel ihraç edildiğini hatırlatan Ataş, “Şimdi de FETÖ’den boşalan yerlere başka cemaatlerden, tarikatlardan, vakıflardan kişilerin getirildiği iddiaları var” sözleriyle dikkat çekti.  Emniyet içinde farklı cemaat ve tarikatlardan dolayı gruplaşmaların olduğuna yönelik duyumların olduğunu kaydeden Ataş, AKP iktidarını uyardı. Milletvekili Dursun Ataş, “AKP iktidarını tekrar uyarıyoruz; ‘Aldatıldık’ bahanesinin arkasına sığınarak bu millete benzer acıları bir daha yaşatmayın. Tarikatların, cemaatlerin, vakıfların beyni yıkanmış çocuklarını değil Anadolu’nun tertemiz evlatlarının hakkını koruyun” dedi. Diğer yandan Ataş, artan polis intiharlarına ve yaşanan diğer sorunlara da dikkat çekerek, “Polislerin sorunlarını çözecek kapsamlı bir kanun yapılmalıdır” çağrısı yaptı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) polis teşkilatıyla ilgili ortaya çıkan iddiaları, polislerin yaşadığı sorunları, artan intiharları gündeme taşıdı ve AKP iktidarını uyardı. FETÖ darbe girişimini hatırlatan Ataş, lisans mezunu polis memurlarına ilk derece amirlik eğitimi vermek ve ihtiyaç duyulan uzmanlık alanında görevlendirilecek amir ihtiyacının karşılanması amacıyla İç Güvenlik Fakültesi kurulmasına yönelik kanun teklifi üzerine konuştu. Parti grubu adına söz alan Ataş, kanun teklifinde öğrencilerde aranacak şartlar, giriş sınavı ile eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslarda da belirsizlikler bulunduğunu ve ayrıca polislerin sorunlarına da çözüm getirmediğini söyledi.
 

ŞİMDİ DE FETÖ’DEN BOŞALAN YERLERE BAŞKA CEMAATLERDEN, TARİKATLARDAN, VAKIFLARDAN KİŞİLERİN GETİRİLDİĞİ İDDİALARI VAR
Toplumun can ve mal güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerine personel alınırken mülakatlara siyaset karıştırılmamalı,  tarikat, cemaat, vakıf, dernek gibi yapıların güvenlik güçlerine sızmasına izin verilmemesine yönelik dikkat çeken uyarılarda bulunan Milletvekili Dursun Ataş, “AKP iktidarında ne yazık ki normalleşen ‘referans’ adı altında torpil listelerinde ismi bulunanlar değil, liyakat sahibi kişiler bu mesleklere alınmalıdır. Ayrıca bu kişilere iyi bir eğitim verilmeli, mesleğe başlamadan yeterlilikleri titizlikle incelenmelidir. Aksi hâlde, olanları 15 Temmuzda hep beraber yaşadık. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyetten 30 binin üzerinde personel ihraç edilmiştir. Şimdi de FETÖ’den boşalan yerlere başka cemaatlerden, tarikatlardan, vakıflardan kişilerin getirildiği iddiaları vardır. Ayrıca Emniyet içinde farklı cemaat ve tarikatlardan dolayı gruplaşmaların olduğu duyumları gelmektedir. Dün uyardığımız gibi bugün de AKP iktidarını tekrar uyarıyoruz: ‘Aldatıldık’ bahanesinin arkasına sığınarak bu millete benzer acıları bir daha yaşatmayın. Tarikatların, cemaatlerin, vakıfların beyni yıkanmış çocuklarını değil Anadolu’nun tertemiz evlatlarının hakkını koruyun” diye konuştu.
 

EMNİYET GÜÇLERİNİN AKP’NİN ARKA BAHÇESİNE ÇEVRİLMESİNE KARŞIYIZ!  BU ANAYASA’NIN ALENEN İHLALİDİR, HUKUK TANIMAZLIKTIR, SUÇTUR!
Emniyet güçlerinin AKP’nin arka bahçesine çevrilmesine karşı olduklarını vurgulayan Milletvekili Ataş, “Düşünün, bütün milletin can ve malını korumasından sorumlu; dil, din, ırk, siyaset, parti ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara aynı mesafede olması gereken kolluk kuvvetlerinin mezuniyet töreninde bir partinin seçim şarkısı çalınmaktadır. Bu, Anayasa’nın alenen ihlalidir, hukuk tanımazlıktır, suçtur; bu, toplumsal huzurun temeline dinamit koymaktır, işte biz buna karşıyız” sözleriyle dikkat çekti.
 

POLİS AKADEMİSİ MEZUNİYET TÖRENİNDE AKP’NİN SEÇİM ŞARKISI ÇALINMIŞTIR! BU TOPLUMSAL HUZURUN TEMELİNE DİNAMİT KOYMAKTIR!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Güvenlik güçlerine eğitim verilmesi için fakülte de kurulsun, üniversite de kurulsun, enstitü de kurulsun, biz buna karşı çıkmayız ancak buralarda AKP propagandası yapılmasına, Emniyetin siyasallaşmasına, liyakate değil siyasete göre atama yapılmasına Emniyet güçlerinin AKP’nin arka bahçesine çevrilmesine karşıyız. Geçtiğimiz günlerde, polis akademisi mezuniyet töreninde AKP’nin seçim şarkısı çalınmıştır. Düşünün, bütün milletin can ve malını korumasından sorumlu; dil, din, ırk, siyaset, parti ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara aynı mesafede olması gereken kolluk kuvvetlerinin mezuniyet töreninde bir partinin seçim şarkısı çalınmaktadır. Bu, Anayasa’nın alenen ihlalidir, hukuk tanımazlıktır, suçtur; bu, toplumsal huzurun temeline dinamit koymaktır, işte biz buna karşıyız.
 

2021 YILINDA 109, BU YILIN İLK DOKUZ AYINDA DA 44 POLİSİMİZ İNTİHAR ETMİŞTİR, SON YİRMİ YILDA İSE BU SAYI BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR
Polislerin yaşadığı sorunları da Meclis’te gündeme taşıyan ve söz konusu kanun teklifinde bu sorunlara yer verilmemesine tepki gösteren Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, artan polis intiharlarına da değindi. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,  “Ülkemizde önemle üzerinde durulması gereken ancak kanun teklifinde yer almayan önemli bir konu da polislerin yaşadığı sorunlardır. Ancak iktidar, polise zorla seçim şarkısı söyletirken polisin geçim derdini, çalışma şartlarındaki zorluklarını duymazdan, görmezden gelmektedir. Türkiye’de sayısı 320 bini geçen polis memurları, meslekten kaynaklanan pek çok sorunla karşı karşıyadır. Polislerimiz günde on iki saati, ayda iki yüz kırk saati geçen uzun çalışma süreleri, ‘ek görev’ adı altında ucu belirsiz ve ek ücret ödenmeden mesai saatleri, amir tahakkümü, her an soruşturma ya da sürgün yeme korkusu altında görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunların yanı sıra, polislerin uzun, düzensiz çalışma saatleri ve keyfî tayinler sebebiyle aile yaşamları olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, tüm bu sorunların sonucu olarak polisler psikolojik sorunlar yaşamakta, bu sorunlarını çözecek psikolojik desteğe de erişememektedir. Bu sorunları karşısında seslerini duyurabilecekleri herhangi bir mecrada bulunmamaktadır. Bu yüzden 2021 yılında 109, bu yılın ilk dokuz ayında da 44 polisimiz intihar etmiştir, son yirmi yılda ise bu sayı binin üzerine çıkmıştır” şeklinde konuştu.
 

POLİSLERİN SORUNLARINI ÇÖZECEK KAPSAMLI BİR KANUN YAPILMALIDIR
Meclis’teki konuşmasında “Polis güvenlik ve insan haklarının koruyucusu ve uygulayıcısı, adaletin ilk kapısıdır” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP iktidarına seslenerek, “Bu yüzden emniyetin siyasete alet edilmesi, polislerin sorunlarına duyarsız kalınması kabul edilemez. 1937 yılında yürürlüğe giren ve hâlâ yürürlükte olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu tamamen değişmeli, polislerin sorunlarını çözecek kapsamlı bir kanun yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.