Daha önce mahkemeye taşınan olayda, mahkemenin terliği silah olarak kabul ettiğini söyleyen Avukat Emir Akpınar; “Geçtiğimiz yıllarda şehrimizde yaşanan bir hadisede, anne tarafından 2 çocuğuna yönelik terlik atma eylemi, yerel mahkeme tarafından ‘Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama suçu’ dan dolayı annenin cezalandırılması ile sonuçlanıyor. Devam eden süreçte de dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettiriliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma isteminde bulunuluyor. Bozma talebinde ise terlik kararda silah kabul ediliyor ama silahla yaralamadan dolayı ceza verilmemesi sebebi ile kanun yararına bozma talebinde bulunuluyor” dedi.

Avukat Akpınar, annenin terlik fırlatmasının alt soya karşı silahla yaralama suçuna vücut vereceğini söyleyerek; “Dosya kapsamına göre, mahkemenin gerekçeli kararında sanığın kızları olan mağdurlara yönelik kasten yaralama eylemlerinden dolayı alt soya karşı kasten yaralama suçundan para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mağdurlara yönelik yaralamaya teşebbüs eylemlerinin ise silahtan sayılan adli emanette kayıtlı terlik ile gerçekleştirildiği kabul edildiği halde, hüküm fıkrasında silahla yaralama suçuna ilişkin 5237 sayılı kanunun 86/3-E ve alt soya karşı kasten yaralama suçlarına ilişkin aynı kanunun 86/3-A maddelerinin uygulanmayarak hükmün kararlaştırılmasında isabet görülmediğinden bahisle kanun yararına bozma işlemi Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştiriliyor. İfade etmek gerekir ki anne tarafından çocuklarına terlik atma eylemi silahla yaralama suçuna ve alt soya karşı yaralama suçuna vücut verecektir. Dolayısıyla anne tarafından çocuklarına terlik fırlatıldığı takdirde, söz konusu terlik silah kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.