Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de de ard ard depremlerin gerçekleşmesi sebebiyle nedeni merak edilmeye başladı. Araştırmacı jeo Albant, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Burada ki nedenin 6 şubattan önce başladığını belitti. Albant, "Sol Yanal Doğrultu Atımlı 700 kmlik zonun parçası huzursuzluk gösteriyor. son moment çözümü sol yanal fayı verdi. Tarihsel depremlerin kaynak faylarınin Kayseri dışı başka depremlerin. Kaynakları olması olasıdır. Dolayısıyla hangi fayda oldukları, tam büyüklükleri ve zamanları net değil. Ancak çok uzun süredir kıta içi faylar boşlukta ve hareket etmesine yetecek kadar enerji bırikmis olma ihtimalini görmezden gelemeyiz. Kayseri havzası çöküntü havzasidir. Zeminle ilgili ciddi sıkıntılar söz konusu (yumuşak zemin/ zemin sıvılaşması olası)havzanın kenarları doğrultu atımlı faylarla, kuzey ve güneyi normal/ çöküntü fayları ile deforme olmuştur. (Ecemiş Koridoru) gerginliği bir parça değil geniş bir alan gerginliği olarak düşünebiliriz.Doğrultu atımlı faylardaki deprem kümelenmeleri fay kesişim yerlerini ve segment uçlarını tanımlayabilir. Kümelenme depremlerin hemen ardından büyük deprem gelme ihtimali düşük. orta veya biraz üstü 5-6 bazen 6,2 e kadar deprem  yapabilir asıl çekince bu değil. İç Anadolu'da Orta Kızılırmak bölümü barajları nedeniyle, diri fayların olası deprem büyüklüğü  hesabı yapılan akademik çalışmalar var.  Şu an bu değerleri yazmak bilgi vermek amaçlı olsa da genelde yanlış anlaşılıp yorumlandigi için. konuşmayı doğru bulmuyorum. Daha rahat bir zamanda daha geniş konuşuruz.Orta Anadolu Fay  Zonu Sivas Kayseri Niğde Mersinden Kıbrıs a bağlanır. Dolayısıyla Kıbrıs Yayı ile bağlantısı unutmamali. (Kıbrıs Yayı depremleri ve Orta Anadolu depremleri ilişkisi Volkanik arka planı). Orta Anadolu Volkanik Alanı önemlidir. Burada stratovolkanlar ölü değil çoğu aktif ve uykuda. Hasan Dağı son 2 senedir huzursuz. Bununla ilgili yayınlar da var anlatacağımı söyledim . Niğde Bor/ Obruk depremleri hem Tuz Golü Fayı hem Hasan YanarDağı ile ilgili. Dolayısıyla böyle tektonik ve volkanik ilişkinin olduğu büyük bir alanda yanardağlarimiz için çalışmalar oldukça yetersiz. Gelecekte olası büyük bir deprem yanardağlari harekete geçirebilir. Bu bir uydurma değil coğrafyamızin gerçeğidir. Bu gerçekler geçmişte yaşanmıştır. Bilim ve akılla yönetilen toplumlar tektonik ve volkanik olarak oldukça yüksek tehlike altında olan bir coğrafyada hayatlarını bu gerçeklere her an hazır olacak şekilde düzenler. Elbette deprem ya da yanardağ patlaması hemen bugün olacak değil tam zamanını bilmiyoruz
Ancak nesilleri yaşadığımiz coğrafyanın tehlikelerine göre yetiştirir risk yönetimi ile yer bilimleri bilinciyle bir kültür oluşturursak deprem bugün mu olacak yarın mi olacak tartışmaları değil en sağlam şehirleri oluşturma ve riskleri en aza indirmeyi gerçekleştirebiliriz. Tektonik arka planı karmaşık etkili aktif bir ülkede yer bilimciler ne korkutmak ne de rahatlamak amacıyla gerçek dışı konuşmamali verilere çalışmalara dayalı konuşmali. 6 Şubat günü videoda İc Anadolu'ya dikkat çektigimi biliyorsunuz. İç kesim çalışmaları yeterli değil. Ülkemizdeki çoğu çalışma 99 depremlerinden sonra belli faylarda tıkalı kaldi. Daha fazla çalışma daha fazla proje gerekli . Hem fay hem volkanlar için. İsmini bilmediğiniz yerli yabancı çok değerli yer bilimciler var onlar sayesinde proflar  ekranlarda boy gösteriyor.
Kayseri ve Orta Anadolu gelecek adına simsik aktiviteleri ile bize bir şeyler söylüyor, bölge göz ardı edilmemeli, çok ciddi üzerinde durulmalı,  yer bilimciler kulak vermeli. Olanlar küçük depremler büyük faylarda bunlar enerji bosaltmaz. Aksine bölgenin gerginliğini gösterir.   Olması şart ve kesin demiyorum ama düzensizlik yerine oturana kadar orta deprem olasılığı var" diye konuştu.