Türkiye’de 9. yargı paketi için hazırlıklar devam ediyor. konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifinde çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. 9. yargı paketi olarak adlandırılan düzenlemelerin içeriği ise merak ediliyor. En çok merak edilenlerden birisi de 9. Yargı paketi ile 4/4 ceza indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı…

9. Yargı Paketinde Neler Var?

9. yargı paketi pek çok alanda düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler arasında öne çıkanlardan birisi de sınavlar olacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda değişiklik yapılacak. Sınavdaki konu sayısı arttırılacağı gibi buna bağlı soru sayısı da yükselecek. Şu anda 100 sorunun yöneltildiği sınavda düzenleme sonrasında soru sayısı 120’ye çıkacak.

Diğer bir düzenleme ise iyi halli hükümlülerin kurumlarda açılacak örgün öğretim programlarına katılması olacak. Düzeni bozmayacak ve kurallara uyacak iyi halli hükümlüler, eğitimlerine devam edebilecek. Eğitim alan hükümlülerin sınavları ise online ya da yüz yüze olabilecek. Ortak merkezi sınavlara katılacak hükümlülerin sınavı ise online olacak.

TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne madde eklenecek. Bu madde, kanunun "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı 339'uncu maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak. Bu madde kapsamında belge ya da bilgi temini yapan ya da açıklayan kişiler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.   

Infaz Ceza   

9. Yargı Paketi 4/4 Ceza İndirimi Gelecek mi?

4/4 diyerek bilinen cezalarda da değişiklikler yapılacak. Buna göre 4/4 cezanın tamamının kapalı cezaevinde infaz edilmesi değiştirilecek. 4/4 yerine 2/3 getirilecek.

½ - 2/3 -  ¾ - 4/4 olarak tabir edilen infazlarda 1/5 olarak tek düzenleme yapılacak ve suçlar buna göre infaz edilecek.

9. yargı paketinde bu kapsamda 4/4 ceza indirimi de öngörülüyor. Mecliste yapılacak görüşmelerde herhangi bir değişikliğe gidilmezse 4/4 ceza indirimi uygulanmış olacak.  

Editör: Hakan Yılmaz