Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi feshedildi. Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı karar Şube Başkanı Selim Tunçbilek’e tebliğ edildi.

Birlik yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada fesih gerekçeleri şöyle sıralandı:

“Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, aşağıda belirtilen gerekçelerle Yönetim Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli kararı ile feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Şubenin feshedilme gerekçeleri; üyelik şartlarını taşımadığı halde üye kaydı yapıldığına dair çok sayıda şikayetler vukuu bulduğu gerekçesiyle; gerekli incelemeler yapılarak tekrar şubeye iade edilmek üzere resmi yazı ile istenilen ilgili defterler genel merkeze gönderilmediği, Şubenin hizmet verdiği ofisin kapatılarak son yıllarda herhangi bir faaliyetin yapılmadığı,TYB tüzüğünde; “şubelere yapılan üyelik müracaatlarının uygun bulunması halinde, 15 gün içinde şube yönetimince alınan karar ve müracaat edenin özgeçmişi ile birlikte genel merkeze gönderilir” hükmü bulunmasına rağmen, gerçekleştirilen üye kayıtlarının belgeleri genel merkeze gönderilmediği,Şube Başkanı sürekli olarak uyarıldığı halde genel merkezin talimatlarına uymadığı anlaşıldığından şubenin feshine karar verilmiştir.”