Sağlık bakanlığının hekimlere yönelik zam müjdesi açıklamalarından sonra Ses sendikası tarafından SAĞLIK EKİP İŞİDİR diyerek basın açıklaması yapıldı. Ses Sendikası Kayseri Şube yöneticilerinden Hasan Gönen yaptığı açıklamada;"

"TBMM Genel kuruluna sendikamızın teklif önerisi şudur, 287 sıra sayılı Kanun teklifinin Genel kurulda görüşmelerinin yapıldığı 1 Aralık 2021 tarihinde eklenen maddeler uyarınca tabip ve diş tabipleri için artırılan ek ödeme oranlarının tatminkar olması karşısında; Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan diğer personelin mağduriyetini gidermek ve Covid-19 pandemisinde mücadele eden sağlık personeli arasında ayrımcılık yapmamak için tabip dışı personelin de sabit ek ödeme diye isimlendirilen ek ödemelerinin arttırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma barışı bozulacak ,sağlığın ekip hizmeti olma vasfı ortadan kalkacaktır. Adeletsizliği ve dengesizliği gidermek adına hiç olmazsa bu teklifin kabulü gerekmektedir. Sağlık ekibinin her bireyi için haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi