Türkiye yepyeni bir sistem ile tanışıyor. Öğrencilerin, meslektaşların ve velilerin ders öğretmenlerine puan vereceği performans sistemi belirlenen pilot şehirlerde kendini göstermeye başlıyor.

Türkiye yepyeni bir sistem ile tanışıyor. Öğrencilerin, meslektaşların ve velilerin ders öğretmenlerine puan vereceği performans sistemi belirlenen pilot şehirlerde kendini göstermeye başlıyor. İstanbul, Ankara ve Erzurum gibi şehirler başta olmak üzere 12 ilde sistem denenecek. Fakat eğitim dünyasının simaları bu yeni gelecek olan sisteme karşı olduğunu dile getiriyor. Hatta bu sistem kesin bir şekilde gelirse eylem yapılabileceğini bile ifade ettiler.  

Yeni gelen sisteme göre okulun idari amiri, meslektaşlar, öğrenciler ve veliler öğretmenlere puan verecek. Elde edilen sonuçlar öğretmenin geleceğini tayin edecek. Bu sonuçlarla beraber öğretmenin kariyerinde neler yaşayacağı, terfi alacağı ve hizmet puanının hesaplanması belirlenecek ve kriter olarak kullanılacak. Öğretmenlerin notlanmasında ele alınacak hususlar şu şekilde:  

"Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, öz değerlendirme yapabilme, kişisel gelişimini sağlama, okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama, öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile- toplum ilişkileri." 

Erciyes Üniversitesi'ne yeni rektör atandı Erciyes Üniversitesi'ne yeni rektör atandı

Eğitimciler bu sistemin bir kaosa yol açacağını ifade ederek öğretmeni notlamanın okul içerisinde bir huzursuzluğa sebep olacağına inandıklarını belirtti.