Arı yetiştiriciliği kursu ile istihdama ve doğru, verimli üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Arıcılık uygulamaları hakkında temel bilgileri dışında bilgileri olmayan ve bazı temel bilgilere sahip olan kursiyerlerden oluşan sınıfımız 3 haftalık temel eğitim sonrasında arıların anatomik yapılarını kovan içi davranışlarını, kovan içerisindeki görev dağılımları hakkında bilgi sahibi oldular. Aracılığı daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapmak için kovanlarını hangi bölgeye kurmaları gerektiği konusu, çevreye zarar vermeden nasıl aracılık yapabilecekleri ve arıcılıkta kullanılan malzemeleri görüp dokunarak kullanma ve tanıma fırsatı buldular. Devam eden kurs süreci içerisinde erken ilkbahar bakımı, arıların çoğaltılması, arıların sağlığının korunması ve doğal arı ürünleri elde etme konusunda bilgiler verilecek. Kursiyerlerimize başarılar dilerim" dedi.