Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılacak olan ve aralarında Kayseri Üniversitesi’nin de bulunduğu 2018 yılında kurulan üniversitelere yönelik dış değerlendirme süreci kapsamında mentör bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Rektörler, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Dekanlar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri, Daire Başkaları, Birim Müdürleri ve Bölüm Başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Neslihan Demirel, Kayseri Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve politikaları, stratejik planı, kurum iç değerlendirme raporları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, YÖKAK tarafından yapılacak olan dış değerlendirme sürecini üniversite olarak iyi bir şekilde tamamlayacaklarına inandığını belirterek, “Süreçlerin farkında olmak ve süreçleri yönetmek önemli. Biz bu süreçleri Üniversitemizin kurumsal temellerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması bakımından önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz uygulamalar sayesinde Üniversitemizin geleceği çok daha iyi olacaktır” dedi.

YÖKAK-Mentörlük Programı kapsamında Kayseri Üniversitesine mentör olarak atanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ ise YÖKAK Dış Değerlendirme süreci hakkında kapsamlı bilgiler vererek, Kayseri Üniversitesi’nin stratejik planı ile kurum iç değerlendirme raporu çerçevesinde görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı ise henüz birkaç yıllık geçmişi olan Kayseri Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma katkı boyutlarında kurumsal yapının ve kültürün geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürütülmekte olduğunu, bu sayede kurumun kısa sürede önemli mesafeler kat etmeye başladığını belirterek, dış denetim sürecini kurumsal uygulamaları gözden geçirmek için bir fırsat olarak görmek gerektiğini ifade etti.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve tartışılması ile son buldu.

Ayhan Teltik: “Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak” Ayhan Teltik: “Kayseri, bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak”