Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde çevre, spor gibi konularda yaptığı birbirinden önemli hizmetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel makalelerde örnek gösteriliyor.

’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile uyum kültürü içerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın deneyimli ekibiyle birlikte yaptığı hizmetler, ülke genelinde ulusal ve uluslararası birçok makalede yer alarak örnek gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR, ENGELLİLERE YÖNELİK EN FAZLA FAALİYET YAPAN BELEDİYELER ARASINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları bilimsel makalede yer aldı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yazılan ve Coğrafi Bilimler Dergisi’nde yayımlanan ’Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere Yönelik Hizmetlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi’ başlıklı makalede engelliler, yerel yönetimler, sosyal politikaları sosyal belediyecilik konuları kapsamında yapılan araştırmaya yer verilerek, aralarında Kayseri ve Kayseri gibi büyükşehirler ile diğer belediyelerin de bulunduğu onlarca yerel yönetimin çalışmaları incelendi. Makalede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının eğitim göstergelerine göre dağılımında en çok faaliyet gösteren altı belediyeden birisi oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR ENGELLİLERİN SANAT VE SPORTİF FAALİYETLERİ İLE DE YANINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet göstergelerine göre dağılımı incelemesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kapsamda sanatsal faaliyetler ile sosyal-sportif faaliyetler de gerçekleştiren belediyeler arasında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPOR TESİSİ BAŞARISI, ULUSLARARASI MAKALELERE YANSIDI

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., büyükşehirler içerisinde kişi başına düşen spor tesisi miktarında başarıya imza atarak, ilk sıralarda yer aldı. Akademik, uluslararası hakemli dergi olan Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS) tarafından yayınlanan bir makalede Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki toplam 15 tesis ile büyükşehirler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Kayseri’de çocuk, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştıran Spor A.Ş., nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek vatandaşların sağlığını gözetirken, sahip olduğu 15 spor tesisindeki başarı ile de uluslararası makalelere konu oldu.

KAYSERİ, 3 BÜYÜK İLİN ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Hakkında veri bulunan 26 büyükşehir içerisindeki spor tesisi başına düşen nüfus miktarı sıralamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in ortalamasının üzerinde yer aldı. Kayseri’deki Spor A.Ş.’ye ait toplam 15 spor tesisi ile 93 bin 827 kişiye 1 tesis düşerken, İstanbul’da bu rakam 186 bin 979 kişiye 1 tesis, Ankara’da 148 bin 396 kişiye 1 tesis ve İzmir’de 397 bin 22 kişiye 1 tesis olarak gerçekleşti. Türkçe ve İngilizce yayınlanan makalede, Türkiye’de büyükşehir belediye hizmetlerinin içerisinde sporun yerinin ve kapsamının belirlenmesi ile büyükşehir belediyelerinin sportif ve rekreatif faaliyetlerinin niteliklerinin incelemesi yapılıyor.

SEYYİD BURHANEDDİN MEZARLIĞI KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Tarihinin en büyük ihalesinde rekor kırdı Tarihinin en büyük ihalesinde rekor kırdı

Kazı çalışmaları ile Selçuklu dönemine ait yeni bir türbe tespit edip gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin peyzajını gerçekleştirerek yeşil alan olarak şehre kazandırdığı Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı, bu yönüyle Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından incelenerek makale konusu oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yazılarak Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan ‘Sürdürülebilir Kentsel Açık-Yeşil Alanlar Olarak Mezarlıklar ve Sunduğu Ekosistem Hizmetleri’ başlığı altındaki makalede, kentsel açık-yeşil alanların sürdürülebilir kentsel gelişim sürecinde oldukça etkili olduğu, kent içerisinde veya yakın çevresinde bulunan yeşil alan dokularının, kendi içinde bir ekolojik sistem oluşturarak doğal alan ve yapısal çevre arasında dengeli bir arazi kullanımı sağlamakta olduğu ve söz konusu durumun büyüyen kentlerde sağlıklı bir kentsel gelişim sürecini desteklediği ifade edildi.

Yazılan ve yayımlanan 32 sayfalık makalede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzajı gerçekleştirilerek bakımları yapılan ve korunan şehir merkezine 1 kilometre uzaklıktaki 68 hektar alana sahip Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı’nın kentsel açık-yeşil alan sistemi içerisindeki önemi ve yeniden kentsel peyzaja kazandırılması irdelenerek, kente ve kentsel yaşama kazandırdığı kültürel ve düzenleyici ekosistem servisleri belirlenen parametreler çerçevesinde incelenip, çalışma alanının sağladığı ekosistem hizmetleri ortaya konuldu. Makalede, Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı’nın pek çok fotoğrafına da yer verildi.