Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, kredi ve banka kartı kullanımından doğacak hukuki sorumluluklar ile ilgili verdiği bilgilerde, “Başka birinin hukuka aykırı yaptığı harcamalardan kart sahibi de direkt sorumludur” dedi.

Kartların kötüye kullanılmasının bilişim suçu teşkil ettiğini söyleyen Emir Akpınar, “Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu başkasına ait bir banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte olarak kart üretilmesi, satılması, devredilmesi, sahte kartın kabul edilmesi ile oluşan bir bilişim suçudur. Bilişim suçları genel itibari ile ekonomik bir yarar ya da zarar sağlayan mahiyetleri itibariyle bir tür ekonomik suç kategorisinde kabul edilmektedir. Banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçu da bu kategoride değerlendirilmelidir. Bu suç ile hırsızlık, dolandırıcılık, güvenin kötüye kullanılması ve sahtecilik suçlarından kredi kartları kullanılarak işlenmiş hali düzenleme altına alınmak istenmiştir. Hırsızlık suçu ile kişilerin mal varlığı güveni kötüye kullanma suçu ile kişilerin birbirlerine karşı duyduğu güven sahtecilik suçu ile ise de devlet tarafından verilen güvence ile belgelere olan güven korunmak istenmektedir. Nitelik itibari ile karma bir yapıya sahip olduğunu ve suçla korunan hukuki değerler arasında en baskın olanın kişinin mal varlığı değerlerini korumak olduğunu belirtmekte fayda var. Söz konusu suçun işlenmesiyle kişinin mal varlığı üzerinde ciddi kayıplar ortaya çıkmakta, bu suçla ilgili olarak hayatta sıklıkla karşılaşabileceğimiz örnekleri sıralamamız gerekiyor. Başkasına ait bir kartı herhangi bir şekilde ele geçirip, kart sahibinin rızası dışında fail tarafından kullanılarak kendisine ve ya başkasına yarar sağlanması ile suç oluşmuştur. Banka ve ya kredi kartının failin eline ne şekilde geçtiğinin bir önemi yoktur. Kartın, kart sahibinden izin alınarak elde edilmesi halinde dahi bu fıkrada suç işlenebilir. Hırsızlık suçu işleyerek, banka ve ya kredi kartını ele geçiren failin kartı kullandığında hem hırsızlık suçu nedeniyle hem de banka ve ya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir” dedi.

Avukat Emir Akpınar, banka kartının harcama yapan kişiye nasıl ulaştığının önemi olmadığını ve kartın kullanım amacının hukuka uygunluğunun önemli olduğunu belirterek, “Madde itibariyle bu suç 3 fıkrada düzenlenmiştir. 1. fıkrada başkasına ait banka ve ya kredi kartını her ne şekilde olursa olsun ele geçirdikten sonra kart hamilinin rızası dışında kullanarak ya da başkasına kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlama fiili yaptırıma bağlanmıştır. Burada banka veya kredi kartını kullanan kişinin tarafından nasıl ele geçirildiğinin hiçbir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan kartı kullanan kimsenin hukuka aykırı şekilde yarar elde etmiş olmasıdır. Kredi kartının fiziki olarak değil de sadece kart bilgilerinin ele geçirilerek kullanılması halinde ölen kişiye ait banka kartının yakınları tarafından ATM cihazında kullanılarak emekli maaşının çekilmesi durumunda kredi kartı veya banka kartının mağdurun eline geçmeden kurye veya bir başkası tarafından kullanılması halinde bankamatik önünde kart sahibine yönelik yapılan hile ile kartın ele geçirilmesi ve bankamatikten haksız yere para çekilmesi ile ilgili suç bakımından sıklıkla karşılaştığımız olaylardır” ifadelerini kullandı.

Akpınar, hukuka aykırı yapılan eylemlerden kart sahibinin de hukuken sorumlu tutulacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

Üçkan: “Kaybolan itibarı yeniden getirmek için adayım” Üçkan: “Kaybolan itibarı yeniden getirmek için adayım”

“Burada dikkat edilmesi gereken husus kredi kartlarının örnek olarak bir amaç için ödeme yapmak için bir vatandaşın arkadaşı tarafından alınması halinde arkadaşının bu kredi kartını o amaç için kullanması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse de, market alışverişi yapma gayesi ile arkadaşından almış olduğu kredi kartını o kişi sadece o amaç için kullanmalıdır. Onun haricinde herhangi bir şekilde başkaca alışveriş yaptığı takdirde güveni kötüye kullanma suçunun dışında banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu meydana gelmektedir. Kredi kartının kişi tarafından herhangi bir ödemesini yapma amacıyla verdiği başkaca bir kimse tarafından o amaç dışında herhangi bir hukuka aykırı eylem esnasında da kullanılması halinde kart sahibi o kişinin kredi kartı ile yapmış olduğu harcamalardan, eylemlerden hukuken sorumlu olacaktır.”