Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın’nın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında bir yeni bakteri türü tespit edildi.

Tespit edilen bu yeni Campylobacter türüne Latince’de Anadolu manasına gelen 'anatolicus' ismi verildi.

Yürütücülüğünü ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın’ın yaptığı ve araştırmacı olarak Prof. Dr. Seçil Abay, Doç. Dr. Tuba Kayman, Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu, Araş. Gör. Dr. Emre Karakaya, Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, Doç. Dr. Hamit Kaan Müştak, Araş. Gör. Dr. İnci Başak Müştak, Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen, Özgür Güran ve Prof. Dr. Ayhan Düzler’in yer aldığı "Gelengilerden (Anadolu Yer Sincabı) İzole Edilen ve Campylobacter Genusu İçinde Yeni Bir Tür Oluşturma Potansiyeli Bulunan Bakteriyel İzolatların Moleküler ve Fenotipik Karakterizasyonu ve Tanımlanması" başlıklı proje çalışmalarında yapılan ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizler ile Anadolu’ya özgü olan Gelengilerin sindirim sisteminden izole edilen yeni bir Campylobacter türü 'Campylobacter anatolicus' olarak isimlendirildi.

İsimlendirme çalışmasında keşfedilen bakteriye ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğretim üyelerinin istişareleri sonucunda Latince’de Anadolu manasına gelen “anatolicus” ismi verildi. Türkiye’den tanımlanması yapılan bu yeni tür ile birlikte Campylobacter genusunda kayıtlı olan tür sayısı 36'ya yükseldi. Proje ekibince isimlendirilmesi yapılan Campylobacter anatolicus’a ilişkin makale bakteriyel taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan “Systematic and Applied Microbiology” dergisinde yayınlandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, proje ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Dondurma yerken bunlara dikkat edin Dondurma yerken bunlara dikkat edin

AW456139_01