Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde personele yönelik vatandaşlara daha etkin, kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla geliştirilen KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi ile ilgili eğitim verildi.

ORA-KAF’23’ün Paydaş Üniversiteler Toplantısı Gerçekleştirildi ORA-KAF’23’ün Paydaş Üniversiteler Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya belediyedeki birimlerde ve iştiraklerinde görev alan çalışanlar tarafından katılım oldu. Personel bu konuda geniş bir şekilde bilgilendirilirken, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde hazırlanan KAYPORT Kurumsal Hafıza-Güncel Bilgi Bankası (Kayport GBB) Projesi, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı, anlık olarak sorulan ve hızlıca cevabın verilmesi gereken konularda zaman kaybetmeden güncel bilgiye ulaşıp anlık çözümler üreterek vatandaşı bilgilendirmeyi amaçlanırken, tüm bunlar sayesinde ise vatandaşa yapılan hizmetin kaliteli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi önceleniyor. 23 daire başkanlığı, 73 müdürlük ve 7 iştirak şirketi ile Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde yürütmeye gayret eden Büyükşehir Belediyesi’nde, halk ile ilişkilerin koordine edildiği Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hizmetler artarak devam ediyor.

Bu çerçevede tasarlanan KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi’nin sahip olduğu ‘Telefonla iletişim kurarak yetkili birimden 7/24 güncel bilgi almakla zaman kaybetmemek, bilginin doğruluğunu arttırmak ve yanlış bilgilerin önüne geçmek, vatandaşların doğru ve etkin bir şekilde talep, istek ve şikâyetlerinin kayda alınmasını sağlamak, proje ile birlikte birimlerin yetki ve sorumluluklarının tespiti yapılacağından vatandaşları doğru yönlendirmek, çağrı sürelerini kısaltarak, nitelikli, kaliteli ve memnuniyet oranı yüksek vatandaşların sayısını arttırmak, ilgili birimlere giden taleplerin karmaşık bir yapıda olmasının önüne geçmek, birimler arası telefon trafiğini azaltmak, iş yükünü hafifleterek tüm birimlerin daha koordineli çalışmasını sağlamak’ şeklindeki unsurlar, projenin hedefleri arasında yer alıyor.