Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Sera Organize Sanayi Bölgesi için yeni koşullar ödenecek kaynak ile ilgili yapılan değerlendirme yeni şekliyle oylamaya sunularak kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan 55 maddelik gündemden oluşan Mart Ayı Meclis Toplantısı gündeminde yer alan Sera Organize Sanayi Bölgesi maddesinde, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, Kayseri’de modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, seracılığın belli bir alanda planlı ve organize olarak yapılması amacıyla, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri Sera TDİOSB) kurulmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu üye olarak yer alması, katılım payı oranı ve müteşebbis heyetinde temsil edecek kişi sayısının belirlenmesi talebinin görüşülmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, Meclis’te Sera Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin 55’inci madde ile alakalı olarak, Sera Organize Sanayi’nin Kayseri’ye ve Türkiye’ye büyük kazanım sağlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları belirtti;

“İnşallah kısa sürede Sera Organizemiz, hayata geçer, yatırıma vesile olur. Himmetdede civarında biliyorsunuz 90 derece sıcaklığında su çıkmıştı. Kayseri’miz böylece 1 milyon metrekarelik bir alanda bu yatırımı yapmak suretiyle en azından, şehrimize, ülkemize büyük bir kazanım olur, katma değer de sağlar diye inanıyoruz.”