Tiktok fenomeni olduğu iddia edilen Mükremin Gezgin’in video içerikleri toplumsal değerlerimizi ve kadının kutsallığını alaşağı etmektedir.

Erkeklerin doğurma özelliğinin istisnailiğinin olmadığı biyolojik olarak kanıtlanmıştır. Ekonomik olarak güçlü LGBT bireylerin yaşam standartlarının göz önünde olması ve onlara atfedilen fenomenlik idolü gençler için özendirici nitelik taşımaktadır.

Bugün sosyal medya, yaş sınırı var gibi görünen ama 7’sinden 70’ine kategorik olarak herkesi kapsayan, tehlike unsurlarını göz ardı eden ve toplumsal değerlerin ahlak yasasını zedeleyen bir aracı haline geldi. Hormonal olarak cinsiyet değişikliğini hak olarak görüyorum.

 Bu tercih edilen bir şey değil dolayısıyla bunun için insanları kınayamayız. Ancak fenomen olma gayesiyle hiçbir şekilde hormonal değişikliği olmayan kişilerin toplumun yozlaştırılmasında bunu bir aracı olarak görmesi kabul edilemez. Bu tür eylemler, doğuştan böyle bir istisnai özelliği olan bireylere yönelik şiddeti nefreti artırmaktadır.

 Mükremin Gezgin adlı kişinin hamilelik videoları çekmesi ve en sonunda doğurduğunu iddia etmesi kabul edilemez. Bu kişinin ve bunu destekleyen kitlelerin toplumu yozlaştırmaktan dolayı ceza almaları gerekiyor. Türkiye henüz kadın hakları bakımından ileriye gidemiyorken, önceliğimiz LGBT bireyleri gibi görünen ama fenomenlik gayesiyle okyanusta çırpınan balıklar olamaz.

 Biz bugün dahi insanlarımıza  kadın ve erkeğin hak bakımından eşit olduğunu anlatamadık. Dolayısıyla önceliğimiz haklar bakımından eşitlik.

Ancak toplumsal değerleri yolsuzlaştırıcı eylemlerin hiçbir meşru dayanağı olamaz.