Su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu Ocak ayında yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimleri, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurların tespiti için çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda Çamurcun, Angıt, Yeşilbaş, ve Turna kuşlarının yoğun olarak gözlemlenirken elde edilen veriler geçmiş yıllar için bir karşılaştırma, gelecek yıllar içinde tedbirler açısından pusula görevi görmektedir. Sayım; müdürlük bünyesinde görevli Biyolog Gülhan Kurtyemez, Ziraat Mühendisi Selçuk Sunulu, Orman Muhafaza Memuru Uğur Kara ve Araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından önceden tespiti yapılan noktalarda yapıldı.

Kış ortası sayımlarıyla kuşların besin zincirinde bulundukları yüksek seviye nedeniyle alt seviyede bulunan diğer organizmalar hakkında da bilgiler edinilmektedir.